فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

تحقیق تعاریف و اصطلاحات شهری

دانلود مقاله و تحقیق تعاریف و اصطلاحات شهری تاکنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر یعمل آمده خودداری می گردد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل