فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی،مراحل تولید دارو و ارزیابی کار در شرکت دارو سازی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » مدیریت
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی،مراحل تولید دارو و ارزیابی کار در شرکت دارو سازی

گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی،مراحل تولید دارو و ارزیابی کار در شرکت دارو سازی : در اين پروژه ما در صدد آشنايي با چگونگي توليد دارو از زمان ورود مواد اوليه تا زمان توليد، بسته بندي و فروش و خروج داروي توليد شده از شركت بوديم. براي اين منظور كار خود را از انبار مواد اوليه كه محل ورود مواد به شركت بود، شروع كرديم. و چگونگي تحويل مواد اوليه، قرنطينه، آزمايش روي مواد، نگهداري، توزين و تحويل به بخش توليد را مورد مشاهده و ثبت قرار داديم. واحد توليد دومين مكاني بود كه اصلي ترين قسمت كار يعني توليد دارو در آنجا صورت مي گرفت اين واحد خود به سه بخش توليد مايعات، جامدات و آنتي بيوتيك تقسيم مي‌شد كه شرح توليد هر كدام در بخش توليد ذكر خواهد شد. و در نهايت انبار محصولات وجود داشت كه محل نگهداري داروهاي توليد شده و تحويل آن به شركتهاي پخش مواد دارويي جهت توزيع در سطح كشور مي باشد. هدف از انتخاب اين پروژه علاقه به آشنايي با چگونگي توليد دارو بود. زيرا اين بخش توليدي كمتر مورد توجه متخصصان صنعت بوده است و بنده در طول تحصيل هيچگاه نديده ام كه از داروسازي به عنوان يك صنعت اسمي برده شود يا مثالي ذكر گردد. و بيشتر دانشجويان رشته هاي شيمي، داروسازي، آزمايشگاهي، ميكروبيولوژي و رشته هاي مرتبط با آنها به كارآموزي و تحقيق در اين صنعت مي پردازند. در حالي كه يكي از صنايع بسيار مهم و حياتي كشور مي باشد كه يكي از ابزارهاي حفظ بهداشت و سلامتي جامعه به شمار مي آيد.
ضمن كار و مطالعه در مورد چگونگي توليد دارو با توجه به اهميت ارزيابي كار و زمان در موسسات توليدي و به پيشنهاد شركت، روش سنجي و زمان سنجي در اين شركت را نيز مورد بررسي قرار دادم. كه مباحث مربوط و فعاليتهاي انجام شده در بخش ارزيابي كار و زمان ذكر مي شود. اميد است كه با آشنايي بيشتر دانشجويان صنعتي اين بخش توليدي و همت صاحبان اين صنايع به ايجاد ارتباط با موسسات تحقيق صنايع، شاهد رشد هر چه بيشتر اين صنعت مهم و حياتي در كشورمان باشيم و با افزايش توان كمي و كيفي توليد دارو اين صنعت را به خودكفايي رسانده و از واردات آن كه در شرايط بحراني مشكلات عمده اي را براي ما به بار مي آورد، بي نياز باشيم.
تاريخچه شركت : اين واحد توليدي در سال 1347 و به نام «پارك ديويس» آغاز به كار كرد. تا پيش از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اين شركت حجم توليد محدودي داشت و شركت آمريكايي «وارنر لامبرت» 80 درصد سهام آن را در اختيار داشت. انقلاب عظيم اسلامي كشور ما، كه قويترين عامل شكوفايي صنايع دارويي در ايران بود، منجر به ملي شدن بسياري از صنايع مهم گرديد، و سازمان صنايع ملي ايران اين شركت را مانند بسياري از شركتهاي دارويي ديگر، ملي اعلام كرد و مديران دولتي را براي اداره آن منصوب نمود. شركت نام «الحاوي» را براي خود برگزيد كه برگرفته از نام دائرة المعارف بزرگ پزشكي حكيم عاليقدر ايراني «زكرياي رازي» بود و فعاليت خود را در سطح وسيعي آغاز نمود.
داروسازان، شيميدانان و مديران علاقمند و خبره، بهبود كيفيت و افزايش توليد را سرلوحه كار خود قرار دادند. و به اين ترتيب خطوط جديد توليد قرص، كپسول و شربت نصب و راه اندازي شد. آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت با نظارت دقيق بر تمامي مراحل توليد، كيفيت را تا حد قابل قبولي بهبود بخشيدند، و شركتي كه توليد سالانه آن از پنج ميليون قطعه تجاوز نمي كرد، در حال حاضر توليد خود را به دهها ميليون قطعه افزايش داده است. اين شركت در كنار فعاليتهاي داروسازي اقدام به طراحي و تاسيس كارخانه شيميداروئي «امين» در اصفهان نموده است. در ساليان اخير با توجه به رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران به خصوصي سازي صنايع، بخش عظيمي از سهام شركت «51%» به كاركنان آن واگذار شده است و تنها «49%» سهام در اختيار سازمان صنايع مي باشد و در حال حاضر اين شركت بصورت «شركت سهامي عام» اداره مي شود.
فصل اول : انبارداري
انبار و انواع آن : انبار داري يك خدمت اقتصادي است و عبارت از نگهداشتن كالا از قبيل مواد، محصولات، ملزومات و غيره به منظور عرضة بموقع آن يا گسترش دادن مدت عرضة آن است، به نحوي كه آنها براي مدت بيشتري در دسترس و آماده براي مصرف باشند. در اقتصاد هر كشوري انبارها حلقه هائي از زنجيره توليد، انتقال، توزيع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال محصولات از مناطق توليد به مراكز توزيع كلي و سپس توزيع محلي و بازارهاي مصرف بر عهده دارند. محصولات در مراحل توليد، انتقال و توزيع در جاهايي به نام انبار متوقف مي شوند. بخشي از بهائي را كه هر مصرف كننده براي هر محصولي مي پردازد هزينه هاي انبارداري آن محصول را در گذشته تشكيل مي دهد.
اصولاً به محل و فضايي كه يك يا چند نوع كالا از هر قبيل (تجاري، صنعتي، مصرفي، مواد اوليه يا فراورده هاي مختلف) نگهدراي مي شود، «انبار» اطلاق مي كنند. از تركيب چند انبار يك «مخزن» (دپو) به وجود مي آيد. تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و كيفيت كالاها و نيازهاي سازمان و نيز حدود تأثير آنها در دستيابي به هدفهاي موردنظر بستگي دارد.
انبارها را به طرق مختلف تقسيم بندي مي كنند:
1- از نظر نوع مواد و كالاهاي نگهداري شده 2- از نظر چگونگي و ماهيت عمل 3- از نظر فيزيكي يا شكل ساختماني
از نظر مواد و محصولات كه در انبار نگهداري مي شود : مواد و كالاها در بدو امر به شكل جامد، مايع و گاز هستند و انبارداري هر يك به شيوة خاصي انجام مي شود. علاوه بر شكل و حالت مواد، شرايط و خصوصيات مواد و كالا در نوع انباري كه براي نگهداري آن موردنياز است و تدابيري كه به كار مي رود، در آن شيوه تأثير دارد. از اين رو، انبار به صور زير تقسيم مي شود: الف- انبار مواد و كالاهاي معمولي، ب- انبار مواد قابل اشتعال و انفجار، پ- انبار مواد و كالاهاي فاسد شدني، ت- انبار مواد شيميائي و سموم، ث- انبار مواد فله اي.
از نظر چگونگي نقش و ماهيت عمل : با توجه به محل و موقعيت انبار، نحوة ساختمان انبار، تأسيسات موردنياز، تنوع مواد و كالاهايي كه وارد انبار مي شود، ميزان حجم يا وزن موادي كه در طي زمان معيني به انبار داخل يا از آن خارج مي شود، همچنين موقعيت انبار در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي جامعه، انبارها را به صورت زير تقسيم بندي كرده اند:
1- انبارهاي گمركي و ترانزيت، 2- انبارهاي توزيع كلي و محلي (سراها و تيمچه ها)، 3- انبارهاي سازمانها و كارخانه ها.
از نظر فيزيكي يا شكل ساختماني : انبار از نظر فيزيكي يا شكل ظاهري به سه صورت زير است:
1- انبارهاي پوشيده- چنين مكاني از چهار طرف بسته و داراي سقف، ديوارها، در و وسايل ايمني و اطفاي حريق كامل و ساختمان آن عمدتاً به صورت «سوله» است.
2- انبارهاي سرپوشيده- اين انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سكو دارد. بدين ترتيب كه اطراف آن باز و فاقد ديوار و حفاظ جانبي است و مواد و كالا را فقط از بارندگي و تابش مستقيم نور خورشيد محافظت مي كند. معمولا مواد و كالاهايي كه از كاميون يا قطار تخليه مي شوند در اين انبارها به طور موقت نگهداري و سپس به محلهاي ديگر حمل مي گردند. به اين انبارها «هانگارد» هم مي گويند.
3- انبارهاي باز يا انبار فضاي باز- اين انبار به شكل محوطه باز است و معمولاً براي نگهداري كالاهائي كه بسته بندي محكمي دارند، ماشين آلات و لوازم سنگين و نيز مواد و مصالح ساختماني (كه زير بارندگي و آفتاب به زودي آسيب نمي بينند) مورد استفاده قرار مي گيرد.
نقش انبار : نقش اصلي انبار حفاظت از مواد و كالاهاست. در پاره اي موارد در انبار عمليات باز كردن مواد و كالاها و تقسيم و توزين آنها و آماده كردن براي توزيع بين واحدهاي مختلف سازماني، نيز انجام مي پذيرد. در واقع انبار حالت بارانداز را دارد و محل استقرار موقت يا دريافت و پخش كالاهاست و عمدتاً هيچ گونه ارزش افزوده ايجاد نمي كند بلكه كانون ايجاد هزينه است. در انبار اعمال فيزيكي از قبيل تحويل گرفتن مواد و كالاها، حمل و نقل، جايگزيني، توزيع و تحويل مواد و كالاها، همچنين اعمال اداري و دفتري لازم براي كنترلهاي موجودي و مالي از قبيل ثبت در دفاتر و كارتها انجام مي شود. در واقع نگهداري و تحويل مواد و كالاها شامل كنترل اقلام (كنترل جنسي) و نيز كنترل مالي و تحويل و تحولات فيزيكي كالا در انبار انجام مي شود. بيشتر سوء استفاده ها فساد اداري و مالي در انبارها رخ مي دهد كه با ايجاد سيستم صحيح انبارداري مي توان از بروز آن پيشگيري كرد.
اهميت انبارداري صحيح : ايجاد يك نظام صحيح انبارداري در سازمانها (بويژه سازمانهاي بازرگاني و صنعتي) باعث سودآوري و متضمن مزاياي زيادي است كه در زير به پاره اي از آنها اشاره مي شود.
1- دريافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن مواد و كالاها در انبار به طرز درست و بسرعت و به آساني اجرا مي شود و نيازهاي بخشهاي مختلف سازمان بموقع فراهم مي گردد.
2- با نظارت دقيق بر موجوديهاي انبار، از افزايش بيش از اندازه و حد تعيين شده مواد و كالاها در انبار جلوگيري و در نتيجه از ضرر و زيانهاي ناشي از تغيير قيمتها يا خرابي و فساد مواد و كالاها بر اثر گذشت زمان جلوگيري مي شود.
3- از سفارشات مضاعف و تكراري كه در اثر بي توجهي به مواد و كالاهاي سفارش شده قبلي و بين راهي يا فقدان آگاهي از موجوديهاي انبار رخ مي دهد، جلوگيري مي شود.
4- تعيين ميزان موجودي مواد و كالاها در انبار و ميزان مصرف و در نتيجه نوع و مقدار خريد آنها در زمانهاي مختلف به نحو صحيح محاسبه و در نتيجه در بودجه خريد صرفه جويي مي شود. اين امر عمليات حسابداري صنعتي (قيمت تمام شده) را نيز تسهيل مي كند.
5- اطلاعات موردنياز مديران در زمينة ميزان موجوديها و مصرف مواد و كالاها در هر زمان به نحو احسن تأمين مي شود.
6- باعث تسهيل عمليات شمارش، موجودي گيري و صورت برداري عملي از موجوديها (انبار گرداني)، همچنين تعيين ارزش موجودي جنسي در پايان سال (و تعيين ارزش ميزان مصرف كالاها طي سال) كه كار پرزحمت و پرخرجي است مي گردد.
7- با خريد به مقدار مقرون به صرفه، از راكد شدن سرمايه در گردش به سبب نگهداري بيش از حد موجودي جلوگيري و در نتيجه باعث تسريع جريان نقدينگي سازمان مي شود.
8- صدور بموقع قبض انبار (برگ رسيد مواد و كالا به انبار) سبب تسهيل پرداخت مبلغ مواد و كالا به فروشنده و عمليات حسابداري مي شود.
انباردار : انبارداري حرفه اي بسيار فني، تخصصي، پرمسئوليت و چند بعدي است. انباردار حافظ اموال سازمان، يعني بخش مهمي از داراييهاي سازمان است. متأسفانه بسياري از مديران پي به ارزش و اهميت اين حرفه نبرده و نسبت به آن كم مهري روا داشته اند.
ملاحظات كلي در مورد كارسنجي : «زمان سنجي عبارت است از به كارگيري فنون طرحريزي شده براي تعيين زمان انجام كار معين، توسط كارگر واجد شرايط با سطح معين از عملكرد». در فصول بعد فرصت بيشتري خواهيم داشت برخي ويژگيهاي اين تعريف را كه به دقت روي آن فكر شده است با تفصيل بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. مثلا براي خواننده مفهوم عبارات «كارگر واجد شرايط» و «سطح معين عملكرد» را توضيح خواهيم داد. احتياجي نيست كه در حال حاضر به توضيح معني دقيق اين عبارت بپردازيم. در عين حال تذكر اين نكته مفيد است كه اصطلاح «كارسنجي»، كه تاكنون به عنوان يك فن از آن ياد كرده ايم، در واقع نه يك فن، بلكه عبارتي است براي توضيح سلسله اي از فنون كه هر يك از آنها را مي توان براي سنجش كار مورد استفاده قرار داد. فنون اساسي طبقه بندي شده زير عنوان كارسنجي را در بخش 5 اين فصل فهرست كرده ايم.
مقصود از كارسنجي : قبلاً توضيح داديم كه چگونه زمان كلي ساخت يك كالا بر اثر ويژگيهاي نامطلوب خود محصول، جريان نامناسب فرايند، و افزايش زمان غيرموثر مصرف شده در جريان توليد به خاطر اهمال مديريت يا بر اثر اقدامات كارگران افزايش مي يابد. همة اين عوامل بهره وري موسسه را كاهش مي دهد. ارزيابي روش را يكي از فنون اصلي معرفي كرديم كه با بكارگيري آن مي توان مقدار كار موجود در محصول يا فرايند را با تحقيق سيستماتيك و بررسي انتقادي روشها و فرايندهاي موجود و ايجاد و برقراري روشهاي جديد تقليل داد. ارزيابي روش فني اساسي براي كاهش كار انجام شده است، كه عمدتاً با حذف حركات غيرلازم مواد يا كارگران، و جانشين كردن روشهاي مناسب به جاي روشهاي نامطلوب اعمال مي شود. كارسنجي به بررسي، كاهش و متعاقباً حذف زمان غيرموثر مربوط مي شود. زمان غيرموثر زماني است كه در آن به هر علت ممكن هيچگونه كار موثري انجام نمي شود.
كارسنجي همان گونه كه از نامش پيداست وسيله اي در اختيار مديريت است، كه اندازه گيري زمان مصرف شده در انجام عمليات يا مجموعه اي از عمليات را فراهم مي كند، به طوري كه زمان غيرموثر مشخص مي شود و مي توان آن را از زمان موثر متمايز كرد. بدين ترتيب، وجود زمان غيرموثر، و ماهيت، نوع و محدودة آن، كه قبلا در كل كار مخفي مانده بود آشكار مي شود. يكي از موضوعات تعجب آور در مورد كارخانجاتي كه هرگز كارسنجي را به كار نبرده اند، مقدار زمان غيرموثر است كه مقدار واقعي آن نامشخص است، يا اينكه «موضوعي معمولي» شناخته مي شود كه اجتناب از آن ممكن نيست و هيچ كس نمي تواند تاثير چنداني بر آن داشته باشد و عاملي مربوط به ساختار فرايند است. پس از اينكه وجود زمان غيرموثر كشف و دلايل آن رديابي شد، معمولا مي توان براي كاهش آن دست به اقدام زد.
در اين مورد كارسنجي نقش ديگري ايفا مي كند، و نه تنها وجود زمان غيرموثر را مشخص مي كند بلكه همچنين مي توان براي تنظيم استانداردهاي زماني انجام كار نيز از آن استفاده كرد به طوري كه اگر بعداً هر گونه زمان غيرموثري به طور خزنده وارد كار شود، بلافاصله به صورت زماني اضافه بر زمان استاندارد شناخته شود و به نظر مديريت برسد.
پيش از اين گفتيم كه ارزيابي روش مي تواند نارساييهاي طراحي، مواد و روش ساخت را مشخص كند و بدين ترتيب اساساً بر كار روي افراد فني تاثير دارد. كارسنجي به احتمال زياد نقايص خود مديريت و طرز برخورد كارگران را افشا مي كند. به همين دليل امكان دارد در مقايسه با ارزيابي روش با مقاومت بيشتري روبه رو شود. با اين حال، اگر در پي ارتقاي كارايي كلي عمليات موسسه باشيم، يكي از بهترين راههاي رسين به آن به كارگيري صحيح كارسنجي است. مايه تاسف است كه كارسنجي و به ويژه ارزيابي زمان، كه فن اصلي آن است، در گذشته بخصوص در اتحاديه هاي صنفي سخت به بدي مشهور شده است. دليل اين موضوع به موارد بسياري از كاربردهاي قديمي كارسنجي برمي گردد كه اعمال اين روش در آنها تقريباً به طور انحصاري متوجه كاهش زمان غيرموثر ناشي از اهمال كارگران از طريق تنظيم استانداردهاي زماني براي انجام كارشان بود، در حالي كه زمان غيرموثر ناشي از اهمال مديريت عملا ناديده گرفته مي شد. علل پيدايش زمان غيرموثري كه مديريت تا حدودي بر آن كنترل دارد خيلي بيش از عللي است كه در محدودة كنترل مستقيم كارگر است. علاوه بر اين، تجربه نشان داده است كه اگر اجازه داده شود كه علل ايجاد زمان غيرموثر از قبيل توقفهاي ناشي از فقدان مواد خام يا خرابي و شكستگي دستگاهها همچنان ادامه يابد، بدون اينكه كوشش واقعي براي رفع آنها به عمل آيد، كارگران به دلسردي، سستي ، و ركود ميل مي كنند و زمان غيرموثر كارشان افزايش مي يابد و اين امري قابل انتظار است. برداشت كارگران از اين موضوع كاملا ساده است: «خوب، حال كه عواملي هستند كه ما را از انجام كارمان باز مي دارند و ما قادر نيستيم در مورد آنها هيچ كاري بكنيم، بلكه وظيفه مديريت است كه اشكالات مربوطه را حل كند، پس چرا ما بايد سخت تر بكوشيم؟ بگذار اول خود مديريت خانه تكاني كند». اين استدلالي است كه به سختي مي توان با آن مقابله كرد.
درست همان طور كه در هر تجديد سازماني كه صورت مي گيرد ارزيابي روش بايد مقدم بر كارسنجي باشد، حذف زمان غيرموثر ناشي از نارساييهاي مديريت نيز بايد مقدم بر هر گونه اقدامي در مورد زمان غيرموثر ناشي از اهمال كارگران باشد. كاهش موانع كار و توقفهاي ناشي از اهمال مديريت، خود به راستي سبب كاهش اتلاف وقت كارگران خواهد شد، زيرا كارگران به نحوي مناسب لوازم كار و مواد را در اختيار خود خواهند يافت و به طور كلي احساس خواهند كرد كه مديريت «روي پاي خود ايستاده است». اين موضوع به طور مستقل و بدون استفاده از طرح پاداش يا هر نوع اجبار و تهديد نيز داراي تاثير سودمند است.
زمان سنجي ممكن است سرآغاز يك سلسله واكنش زنجيره اي در سراسر سازمان باشد. اين امر چگونه ممكن است اتفاق بيفتد؟
اولين چيزي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه خرابي و شكستگي دستگاهها و توقفهايي كه در سطح كارگاه پيش مي آيد، به طور كلي نتيجه نهايي مجموعه اي از عمليات مديريت يا كوتاهي در كار از طرف مديريت است.
در اينجا مثالي در مورد زمان بيكاري فوق العاده زياد يك ماشين گرانقيمت كه ظرف چند روز بررسي آشكار شده است مي آوريم. اين ماشين، در صورت كار كردن بسيار مولد است، ولي زمان زيادي صرف راه اندازي آن مي شود. معلوم شده است كه مقدار زيادي از زمان بيكاري ماشين ناشي از اين امر است كه محصول هر نوبت توليد كه براي اين ماشين در نظر گرفته مي شود بسيار كم است، به طوري كه تقريباً مدت زماني كه در راه اندازي مجدد ماشين براي انجام عمليات جديد مصرف مي شود به همان اندازه اي است كه در توليد واقعي مصرف مي شود. زنجيرة عكس العملهاي ناشي از اين كشف ممكن است چيزي نظير مورد زير باشد.
گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی،مراحل تولید دارو و ارزیابی کار در شرکت دارو سازی گزارش كارآموزي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي موضوع مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي الحاوي کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی گروه پیراپزشکی گزارش کارآموزی تولید دارو فایل word گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو شرکت داروسازی تولید دارو گزارش كارآموزي مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي

فهرست مطالب

مقدمه 2
تاريخچه شركت 4
فصل اول : انبارداري
انبار و انواع آن 7
انبار از نظر مواد و محصولات 8
انبار از نظر چگونگي نقش و ماهيت عمل 8
انبار از نظر فيزيكي 9
نقش انبار 9
اهميت انبارداري 10
انباردار 12
انبار مواد اوليه شركت 13
انبارهاي مواد اوليه 14
تأمين كنندگان مواد اوليه 14
كاركنان انبار مواد اوليه 14
محل سازماني انبار مواد اوليه 15
اهم وظايف انباردار 15
رعايت اصول ايمني در انبار مواد اوليه 16
وسايل كار در انبار مواد اوليه 17
نظام خروج مواد اوليه از انبار مواد اوليه 17
روشهاي انبار كردن 17
كارهاي اداري انبار مواد اوليه 18
گردش مواد در انبار مواد اوليه 19
انبار محصولات 19
وظايف انباردار 19
گردش محصولات در انبار محصولات 20
انبار گرداني 21
فصل دوم: توليد
توليد و عمليات 26
ماشين آلات شركت 27
استقرار ماشين آلات شركت 28
ويژگيهاي استقرار ماشين آلات شركت 28
معايب استقرار ماشين آلات شركت 29
محصولات شركت 30
نحوه توليد دارو 31
مراحل توليد شربت و قطره 31
مراحل توليد قرص 32
مراحل توليد كپسول 33
ساخت دارو 34
روش ساخت شربت اكسپكتورانت 34
روش ساخت قطره ويتامين A+D 35
روش ساخت قرص الومينيوم MG 36
روش ساخت كپسول ترامادول 50 ميلي گرمي 37
فصل سوم : ارزيابي كار
بهره وري 39
تاريخچه و مفهوم بهره وري 39
آناليز بهره وري 41
اندازه گيري بهره وري 43
معيارهاي بهره وري 43
عوامل مؤثر بر بهره وري 45
بهره وري در صنعت 46
زمينه بهره وري 47 
برداشت كارگران از بهره وري 49
عوامل مؤثر بر بهره وري 50
راههاي افزايش بهره وري 52
ارزيابي كار 54
ارزيابي كار وسيله مستقيم افزايش بهره وري 54
چرا ارزيابي كار سودمند است؟ 56
فنون ارزيابي كار و ارتباط آنها با يكديگر 60
شيوه اصلي ارزيابي كار 62
ارزيابي روش (تعريف و هدفها) 64
شيوه اصلي ارزيابي روش 65
ثبت بررسي، ايجاد (ثبت واقعيات) 67
نمودار خلاصه فرآيند 68
نمودارهاي گردشي فرآيند 70
مثالي براي نمودار گردشي فرآيند 74
بررسي انتقادي: فن پرسش و پاسخ 75
پرسشهاي اوليه 76
پرسشهاي ثانويه 78
ايجاد روش اصلاح شده 80
مثالي براي روش اصلاح شده 82
ملاحظات كلي در مورد كارسنجي 85
مقصود از كارسنجي 86
موارد استفاده كارسنجي 92
شيوه اصلي كارسنجي 93
فنون كارسنجي 95
منابع و مأخذ 96
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1147 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 86

حجم فایل:118 کیلوبایت

 قیمت: 5,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: